Udržiavacie práce na jestvujúcich chodníkoch v obc

Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: práce

Dokumenty

pdf 1. Výzva

Pridal: Stiahnutí: 167

pdf 2.A Príloha č. 1 Výkaz výmer pdf

Pridal: Stiahnutí: 140

spreadsheet 2.B Príloha č. 1 Výkaz výmer

Pridal: Stiahnutí: 139

pdf 3. Príloha č. 2 - Návrh min. zml. podmienok

Pridal: Stiahnutí: 125

pdf 4.A Príloha č. 3 Sprievodna sprava

Pridal: Stiahnutí: 142

pdf 4.B Príloha č. 3 PREHLADNA SITUACIA

Pridal: Stiahnutí: 141

pdf 4.C Príloha č. 3 SITUACIA 3 ETAPA_KNC

Pridal: Stiahnutí: 126

pdf 4.D Príloha č. 3VZOROVY A PRIECNE REZY_3_Etapa

Pridal: Stiahnutí: 140

pdf 4.E Príloha č. 3 VV 3 ETAPA

Pridal: Stiahnutí: 137

pdf 4.F Príloha č. 3 Docasne dopravne znacenie

Pridal: Stiahnutí: 109

pdf 5. Príloha č. 4 Ohlásenie stavby

Pridal: Stiahnutí: 122

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Stavanie mája 2014ZOD - Výročná schôdza-17Deň detí a Deň otcov 2015MDD-2013-47Výročná členská schôdza dôchodcovia 01-2015Mesiac úcty k starším 2015Vianočný stolnotenisový turnaj 2016MDD v MŠ

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok