Výmena PVC podláh

Dokumenty

pdf ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU – správa o zákazke

Pridal: Stiahnutí: 350

pdf Výzva na predloženie súťažnej ponuky

Pridal: Stiahnutí: 325

Zákazka zadávaná podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (zverejnená na web stránke verejného obstarávateľa)

pdf Informácia o zadávaní zákazky - výmena PVC podláh

Pridal: Stiahnutí: 332

Informácia o zadávaní zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby

Terénna sociálna práca v obciach I

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Rekonštrukcia kuchyne v Kultúrnom dome - PredFašiangy 2014-111Výročná členská schôdza dôchodcovia 01-2015Členská schôdza ZO JDS 2018Rozlúčka predškolákov 2014Fašiangy 2014-120Karneval-2018Hodnotiaca členská schôdza Jednoty dôchodcov

Reklama

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok