1. Mladý futbalista
žiaci 2. st. ZŠ Mgr. J. Poliak
2. Športové hry žiaci 1. st. ZŠ Mgr. D. Janoško
3. Stolný tenis starší žiaci a dorast Bc. M. Jakubo
4. Hudobno-dramatický   p. P. Kaľuha
5. Šikovníček žiaci 1. st. ZŠ Mgr. A. Fetkovičová
6. Minifutbal dorast a dospelí p. J. Juhás

 

Uzávierka prihlášok 13.9.2019

Poplatky:

1 euro na mesiac – žiaci a študenti
2 eurá na mesiac – od 18 rokov

Pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu, ktorý vydáva žiakovi ZŠ, poplatok klient nehradí.
Odovzdanie vzdelávacieho poukazu do 20.9.2019
Prihlášku si môžete vyzdvihnúť od Mgr. Fetkovičovej, alebo si ju môžete stiahnuť a vytlačiť z odkazu nižšie.

document Prihláška do záujmového krúžku (36 KB)

document Čestné vyhlásenie pre zber údajov (25 KB)

document Súhlas so spracúvaním osobných údajov (32 KB)

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Členská schôdza ZO JDS 2018Výlet do Maďarska 2015Vianočný turnaj, stolný tenisBeh vďaky Tovarné - Pred cieľom, Ľubomír ŠinalDeň detí a Deň otcov 2015MDD v MŠKarneval-2018Návšteva štátneho tajomníka MŠ 2012-17

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok