Hudobné zoskupenie „Orchester východňarov“ dňa 12. februára v kultúrnom dome v Nižnom Hrabovci ponúkol niečo zo svojho repertoáru členom ZO JDS, ktorí sa tu stretli na hodnotiacej výročnej schôdzi.

Podpredsedníčka organizácie Jarmila Fedáková oboznámila prítomných s programom schôdze, predsedníčka organizácie Anna Joneková prečítala hodnotiacu, Anna Bohucká revíznu  a Viera Kusková správu o hospodárení. Boli predstavení noví členovia a malým darčekom odmenení tí, ktorí v uplynulom roku oslávili svoje životné jubileum. Minútou ticha sme si uctili tých, ktorí už nie sú medzi nami.

Za hostí prijali pozvanie: zástupca starostky obce Ján Rataj, predseda Okresnej organizácie SZZP Michal Jonek s manželkou,  predsedníčka ZO JDS v Poši Mária Nadzamová, duchovní otcovia Mgr. Jozef Kuľha, Mgr. Miloš Baran a pracovníčka HZOS vo Vranove n.T. Anna Delyová.  Seniorom sa prihovorila podpredsedníčka Okresnej organizácie JDS vo Vranove n.T. Mária Spišáková.

V kultúrnom programe ponúkli okrem pesničiek aj humorné fašiangové pásmo FSk Potoky pod vedením Marty Jakubovej,  zaspievala Romana Mižáková, Adam Jonek, Natália a Saška Jevčákové, trošku humorného slova pridali Cuky a Luky, s hudobným doprovodom Pavla Kaľuhu zaspievali Lívia Pančíková, Julka Novosiadlá, Anička Haššová, Sofia Piskorová a zatancovali členovia z FSk Lipovec, pod vedením Miroslava a Aničky Jenčových. Pod vedením Františka Gešpera ponúkol „Orchester východňarov“  pesničky v podaní Aničky Oleárnikovej, Valérie Borovej a Matúša Rošteckého nielen na počúvanie, ale aj do tanca. Poďakovanie za príjemne strávené popoludnie patrí  celému výboru ZO JDS pod vedením  Anny Jonekovej, starostke obce Kataríne Špallerovej, Anne Čižmárovej, Márii a Anne Nadzamovým, Ružene Maďarovej a HZOS vo Vranove nad Topľou.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

Terénna sociálna práca v obciach I

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Kežmarok 2015Špivanočki mojo 2013-24Výlet do Maďarska 2015Mesiac úcty k starším 2015Špivanočki moji 2016MDD-2013-30Uvítanie detí do života 2018Vatra 2015

Reklama

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok