Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22.03. 2018 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program: 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Obecný úrad – toalety
  4. Rozpočtové opatrenia
  5. Rôzne
  6. Návrh na uznesenie
  7. Záver

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Terénna sociálna práca v obciach I

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Mikuláš 2017Pochod do prírody 2016Ples 2015Okresná olympiáda seniorov Vyšný Kazimír 201610-narodeniny-hrabovka-74Posviacka ikonostasu v Gréckokatolíckom chrámeZápalenie vatry 2017špivanočky mojo 2012-28

Reklama

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok