Obec Nižný Hrabovec zorganizovala dňa 31.7.2018 zájazd na kúpalisko do Maďarska – Nyiregyháza. Záujem zo strany občanov bol veľký.  Mládež aj tí skôr narodení sa v dobrej nálade v skorých ranných hodinách stretli pred Obecným úradom, odkiaľ sme vyrazili autobusom. Cesta bola veľmi príjemná s hudbou, harmonikou a malým občerstvením. Na kúpalisku si každý prišiel na svoje, vďaka krásnemu slnečnému počasiu, množstvu atrakcií, stánkom s občerstvením, oblečením aj hračkami. V družnej a priateľskej atmosfére  sa niesol celý deň. Ženy si navzájom vymenili recepty na chutné dobroty, ktoré so sebou priniesli, chlapi zas dobré recepty na „tekuté“ pochúťky a mládež sa dosýta vyšantila na tobogánoch a v bazénoch. Oddýchnutí, krásne opálení sme sa v neskorších večerných hodinách vrátili domov.

O šťastnú cestu sa nám postaral šofér Slavko Migáľ a hru na harmonike Ľ. Hajník a Adam Jonek. O občerstvenie sa postarala pani starostka K. Špallerová. Veľké poďakovanie patrí nášmu sponzorovi p. Mgr. Zacharskému – firma MOUREZ s.r.o., ktorý nám uhradil celú sumu za dopravu autobusom. A samozrejme poďakovanie patrí  všetkým, ktorí sa tohto zájazdu zúčastnili. Tešíme sa na ďalší výlet, možno niekedy zas nabudúce.

Fotografie

Terénna sociálna práca v obciach I

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Stavanie hrádzí v 2. revitalizačnom projekte-6Uvítanie detí do života 2017Karneval-2018Hodnotiaca členská schôdza Jednoty dôchodcovPrírodaDeň detí 2017Hrabovka vo Fínsku 2014Svet nápadov - Enkaustika

Reklama

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok