... tak ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Prichádza pomaly, nenápadne a nedá sa jej vyhnúť.

Dňa 21. októbra pri príležitosti „Október – mesiac úcty k starším“ sa konalo v našej obci slávnostné posedenie, ktorým sme si chceli uctiť našich starších spoluobčanov. Krásnym programom potešili prítomných deti materskej školy, centra voľného času a ženská spevácka skupina Pošanky.

Starkí sa pohostili a potešili malým darčekom.

Prajeme našim starším spoluobčanom všetko dobré, veľa zdravia, lásky a radosti v kruhu svojich najbližších.

Fotografie

V priebehu ostatných dvoch víkendov bol opäť zaznamenaný spád čierneho popolčeka. Túto opakujúcu sa situáciu veľmi citlivo a najmä negatívne vnímali nielen občania, ktorí nám okamžite adresovali viacero podnetov a so svojimi nepríjemnými skúsenosťami sa podelili aj na sociálnych sieťach.

Samozrejme, tento moment nemohol nechať a nenechal ľahostajnými ani nás starostov, pretože čierny popolček znepríjemňuje život aj nám. Nežijeme vo vákuu, ale sme mu vystavení, tak ako všetci naši občania. Z toho dôvodu sme sa operatívne ešte v nedeľu (14. októbra) dohodli, že sa v pondelok (15. októbra) stretneme na neformálnej porade a budeme diskutovať o našich ďalších spoločných krokoch.

Po zasadnutí krízového štábu na Okresnom úrade vo Vranove nad Topľou a našom následnom stretnutí s generálnym riaditeľom Slovenskej inšpekcie životného prostredia JUDr. Róbertom Ružičkom, PhD. sme na tému spádu čierneho popolčeka otvorili širokú diskusiu aj s odborníkmi v environmentálnej oblasti, aby sme sa precízne zoznámili s komplikovanou legislatívou.

Máme prísľub, že do konca októbra sa na pôde Okresného úradu vo Vranove nad Topľou uskutoční stretnutie s vedením Ústredia Slovenskej inšpekcie životného prostredia a ďalších dotknutých orgánov. Našim cieľom bude odkomunikovať na oficiálnom fóre našu zásadnú nespokojnosť s pretrvávajúcim stavom a zároveň budeme žiadať relevantné odpovede, ako ho riešiť.

Peter Kocák, poslanec PSK
Ján Fenčák, starosta obce Nižný Hrušov
Štefan Kovaľ, starosta obce Hencovce
Tadeáš Malý, starosta obce Poša
Katarína Špallerová, starostka obce Nižný Hrabovec
Andrej Kulik, starosta obce Dlhé Klčovo
Daniel Lorinc, starosta obce Kladzany
Marcela Baškovská, starostka obce Kučín
Peter Olejník, starosta obce Rakovec nad Ondavou
Ján Žofčák, starosta obce Moravany

pdf Oznámenie o uložení zásielky (38 KB)

Obec Nižný Hrabovec Vás srdečne pozýva na slávnostné posedenie pri príležitosti „Október - mesiac úcty k starším“, ktoré sa uskutoční dňa 21. októbra 2018 o 14.30 hod. v sále Kultúrneho domu v Nižnom Hrabovci.

Dňa 16. septembra sa v našej obci konala Okresná prehliadka folklórnych speváckych skupín Špivanočki mojo. Hostí Mgr. Annu Gdovinovú, riaditeľku HZOS a Mgr. Petra Kocáka, poslanca PSK, účinkujúcich a prítomných privítala konferencierka Valéria Borová. V programe vystúpili deti z CVČ Nižný Hrabovec, FSS Čemerňanka z Pustého Čemerného, FSS Lipka z Komáran, ŽSS Pošanka z Poše, ŽSS Juskovčanky z Juskovej Vole, zmiešaná skupina Bančania z Banského, Moravančan z Moravan, MSS Hrušovčan z Nižného Hrušova. Na záver CD „Na hrabovskim jarku“ krstili starostka obce Katarína Špallerová a Ľubomír Buráš, vedúci ľudovej hudby Zemplín (rodák z Nižného Hrabovca).

Fotografie

Terénna sociálna práca v obciach I

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Okresná olympiáda seniorov Vyšný Kazimír 2016Špivanočki mojo 2015Deň matiek-2013-54Fašengi, fašengi, fašengovo časi 2017Deň otvorených dverí v pivovare Šariš 2018 10Členská schôdza ZO JDS 2018Dovidenia milá škôlka 2013-21Členská schôdza ZO JDS 2018

Reklama

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok